Vážení členovia asociácie, venujte prosím pozornosť vyplneniu tohto krátkeho dotazníka ohľadom Registra prevádzkových záznamov vozidla RPZV

Ste prispievateľom do registra prevádzkových záznamov vozidiel RPZV?
Máte možnosť tlačiť ODOpass?
Ako hodnotíte technické prevedenie web stránky registra (funkčnosť, ovládanie)
Ako hodnotíte prínos registra pre obchodníka s jazdenkami, pre vás??

© 2018 Asociácia autobazárov ¦ info@asab.sk ¦ 0903 47 47 47

  • Facebook Social Icon