Dokumenty potrebné pre prevádzku autobazáru

Členovia asociácia získavajú bezplatný prístup k vzorovým dokumentom, ktoré sú častým predmetom kontroly zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie či Živnostenského úradu.

Všetky dokumenty boli autorizované právnym oddelením Asociácie autobazárov a boli predložené na pripomienkovanie príslušným štátnym kontrolným úradom

Obchodná dokumentácia:

1. Označenie prevádzky, otváracie hodiny

2. Reklamačný poriadok vrátane ustanovení o alternatívnom riešení sporov

3. Evidencia reklamácií

4. Kúpna zmluva (výkup vozidla)

5. Spotredkovateľská zmluva (príjem vozidla na komisný predaj)

6. Splnomocnenie na prepis vozidla (pôvodný vlastník splnomocňuje autobazár)

GDPR (ochrana osobných údajov) dokumentácia:

1. Súhlas s odberom noviniek na web stránku

2. Kontrolný zoznam na bezpečnostný audit

3. Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5. Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov

6. Návod na vyplnenie záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

7. Návod na vyplnenie záznamu o kategóriách spracovateľských činností sprostredkovateľa

8. Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach

Zákon o ochrane osobných údajov 18/2017 Z.z.

Dôvodová správa k zákonu

Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov

© 2018 Asociácia autobazárov ¦ info@asab.sk ¦ 0903 47 47 47

  • Facebook Social Icon